รายชื่อนักศึกษาที่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้     

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

  ***ถ้ามีบันทึกข้อความ(ที่ถ่ายรูปใน OPC)  นศ. ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อในระบบ (ในระบบอาจล่าช้ากว่า)**

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (เวลาราชการเท่านั้น)

-1.  จดลำดับที่ ครั้งที่ ในหนังสืออนุมัติ


-2.  ชำระเงินที่กองคลัง 2400 (แบ่งเป็น ค่าขึ้นทะเบียน2,000 / ค่าใบรับรองจบ 200 / ค่าทรานสคริป 200) **ค่าใช้จ่ายอาจมีเพิ่มหรือลด
   **หากนักศึกษาต้องการ ทรานสคริป และใบรับรอง ทั้ง 2 ภาษา
หรือต้องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แจ้งกับเจ้าหน้าที่กองคลัง และชำระเงินเพิ่ม **   


-3.  >>> นำใบเสร็จ ข้อ 2

     >>> รูปถ่าย สวมชุดครุยคณะบริหาร 2 นิ้ว 2 รูป (สีฟ้า หนึ่งแถบ)

     >>> สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง     (ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ขอใบแทนที่บัตร นศ. ได้ที่ One Stop Service ตึก KLB 10 บาท)   

     นำไปยื่นที่ สวป. ชั้น 1 (ช่อง 4 และ 5) **อาคารที่มีธ.ไทยพาณิชย์

**หากไม่รับปริญญาบัตร นศ. สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรหลังจาก มีพีธีการพระราชทาน ประมาณ 1-2 สัปดาห์  


หลังจากนั้นรอระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเพจของโครงการ
หรือ เว็บไซต์มหาลัยฯ 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

มีข้อสงสัยสอบถาม ::: 02-310-8237 / 064-565-2992