รายชื่อนักศึกษาที่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้     

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

  

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (เวลาราชการเท่านั้น)

-1.  จดลำดับที่ ครั้งที่ ในหนังสืออนุมัติ


-2.  ชำระเงินที่กองคลัง 2400 (แบ่งเป็น ค่าขึ้นทะเบียน2,000 / ค่าใบรับรองจบ 200 / ค่าทรานสคริป 200)
   **หากนักศึกษาต้องการ ทรานสคริป และใบรับรอง ทั้ง 2 ภาษา
หรือต้องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แจ้งกับเจ้าหน้าที่กองคลัง และชำระเงินเพิ่ม **   

**นำใบสภาวะผู้มีงานทำส่วนที่ 2 ยื่นให้กองคลังด้วย


-3.  >>> นำใบเสร็จ ข้อ 2

     >>> รูปถ่าย สวมชุดครุยคณะบริหาร 2 นิ้ว 2 รูป (สีฟ้า หนึ่งแถบ)

     >>> สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง     (ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ขอใบแทนที่บัตร นศ. ได้ที่ One Stop Service ตึก KLB 10 บาท)   

     นำไปยื่นที่ สวป. ชั้น 1 (ช่อง 4 และ 5) 


หลังจากนั้นรอระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเพจของโครงการ
หรือ เว็บไซต์มหาลัยฯ 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

มีข้อสงสัยสอบถาม ::: 02-310-8237 / 086-306-5174