เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 15

ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์ 1 เมษายน 65 
สมัครด้วยตนเอง 18 เม.ย.- 10 มิ.ย. 65
ปฐมนิเทศ 16  มิถุนายน 65  (เวลา 18.00-20.00 น.)
เปิดเรียน จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 65

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  156,000  บาท

**แบ่งชำระ 8 งวด ภาคละครั้ง**

   
ค่าใช้จ่ายวันสมัคร งวดละ 19,500 บาท
งวดแรกวันสมัคร งวดที่ 1 19,500
ค่าใบสมัคร 200
ค่าสมัคร 500
รวม 20,200
ค่าลงทะเบียน งวดที่ 2-8 19,500 (รอประกาศภายหลัง)

ชำระเป็นแคชเชียเช็ค เท่านั้น

สั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

**ซื้อแคชเชียเช็ค  ที่ธนาคารใดก็ได้**

หากซื้อแคชเชียเช็คจากต่างจังหวัด ให้ซื้อเป็น ดาร์ฟ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียด : โทร. 02-310-8237 / 064-565-2992

สำนักงาน : คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ห้องโครงการบัญชีและการเงิน