Head Banner

 

        

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 17

ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัคร

 ตั้งแต่วันนี้ - 24 พ.ค. 67

สมัครด้วยตนเอง

จันทร์-ศุกร์ (9.00-16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปฐมนิเทศ 4 มิถุนายน 67  (เวลา 18.00-20.00 น.)
เปิดเรียน จันทร์ที่ 10  มิถุนายน 67

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  156,000  บาท

**แบ่งชำระ 8 งวด ภาคละครั้ง**

   
ค่าใช้จ่ายวันสมัคร งวดละ 19,500 บาท
งวดแรกวันสมัคร งวดที่ 1 19,500
ค่าใบสมัคร 200
ค่าสมัคร 500
รวม 20,200
ค่าลงทะเบียน งวดที่ 2-8

19,500 (วันชำระจะประกาศให้ทราบภายหลัง
ติดตามใน page facebook)

ชำระเป็นแคชเชียเช็ค เท่านั้น

สั่งจ่าย "มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1"

**ซื้อแคชเชียเช็ค  ที่ธนาคารใดก็ได้**

หากซื้อแคชเชียเช็คจากต่างจังหวัด ให้ซื้อเป็น ดาร์ฟ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียด : โทร. 02-310-8237 / 064-565-2992

สำนักงาน : คณะบริหารธุรกิจ(อาคารศรีพิจิตร) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ห้องโครงการบัญชีและการเงิน(ห้องอยู่ทางด้านขวา)