Main

 

 

      เกรดที่ได้ นศ ต้องจด ด้วยตนเอง ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าเกรดในระบบ e-service ผิดพลาดไม่ตรงกับผลสอบที่จดไว้

      นศ สามารถแจ้งโครงการฯ เพื่อแก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก โครงการฯ ประกาศให้ตรวจสอบเกรดในระบบ

      หาก นศ. เพิกเฉยทางโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ** นศ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

ภาค ผลสอบ
(ลบไฟล์เมื่อเปิดภาคใหม่)
ผลสอบซ่อม
>>  เกรดภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ช่วง 1 >>1. ACC3220 >>1. ACC3220 
  >>2. FIN4316  >>2. FIN4316
  >>3. MGT2102  >>3. MGT2102  
  >>4. ACC4203 --
  >>5. ENS3202  >>5. ENS3202 
  >>6. FIN3208   >>6. FIN3208 
  >>7. ACC2201   >>7. ACC2201 
  >>8. ACC4209  >>8. ACC4209 
  >>9. MKT2101 >>9. MKT2101 
  >>10. ACC3205  >>10. ACC3205  
  >>11. ACC4252  --
  >>12. DBC2101 >>12. DBC2101 
  >>13. RAM1301/RAM1000  >>13. RAM1301/RAM1000 
     
 >>  เกรดภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ช่วง 2

1.ACC2202

 1.ACC2202 

  2.ACC4246   2.ACC4246 
  3.FIN3205  3.FIN3205
  4.STA2016  4.STA2016 
  5.ACC3220   5.ACC3220 
  6.LAW2116/3015/2016  6.LAW2116/3015/2016 
  7.MGT2102   --
  8.ACC3200   8.ACC3200 
  9.ACC3240/ACC3250  --
  10.ACC4252  10.ACC4252 
  11.MCS3152   --
  12.ACC4200  12.ACC4200 
  13.FIN4213   13.FIN4213  
  14.RAM1111/ENG1001  14.RAM1111/ENG1001
     

 

 

 ผลสอบภาคก่อนหน้า  นศ ตรวจสอบในระบบ >> E-service

 >> ปีการศึกษา 2565

>> ภาค 2/65  


 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 16

ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร

ขยายรับ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิ.ย. 66

จ-อาทิตย์ (9.00-16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปฐมนิเทศ 15  มิถุนายน 66  (เวลา 18.00-20.00 น.)
เปิดเรียน จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 66

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  156,000  บาท

**แบ่งชำระ 8 งวด ภาคละครั้ง**

   
ค่าใช้จ่ายวันสมัคร งวดละ 19,500 บาท
งวดแรกวันสมัคร งวดที่ 1 19,500
ค่าใบสมัคร 200
ค่าสมัคร 500
รวม 20,200
ค่าลงทะเบียน งวดที่ 2-8

19,500 (วันชำระจะประกาศให้ทราบภายหลัง
ติดตามใน page facebook)

ชำระเป็นแคชเชียเช็ค เท่านั้น

สั่งจ่าย "มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1"

**ซื้อแคชเชียเช็ค  ที่ธนาคารใดก็ได้**

หากซื้อแคชเชียเช็คจากต่างจังหวัด ให้ซื้อเป็น ดาร์ฟ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียด : โทร. 02-310-8237 / 064-565-2992

สำนักงาน : คณะบริหารธุรกิจ(อาคารศรีพิจิตร) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ห้องโครงการบัญชีและการเงิน(ห้องอยู่ทางด้านขวา)

 

Subcategories