Head Banner

 

        

 

 

 

Main

 

  ทำเรื่องแจ้งจบ (ยื่นเอกสารที่โครงการฯ)  

- ก่อนทำเรื่องจบ 

1.เกรดที่เรียนกับทางโครงการฯ เข้าระบบครบหลักสูตร
>> 
ตรวจสอบ**เกรด ใน e-service

2.เกรดเฉลี่ยที่ได้ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ไฟล์คิดเกรดเฉลี่ย 

>>รหัส 55-59

>>รหัส 60-64

>>รหัส 65-69

3.ตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ กับโครงการฯ (ทาง Inbox page)

*** หากมีค่าใช้จ่ายค้าง ต้องชำระก่อนยื่นเรื่อง หรือ ชำระวันยื่นเรื่องจบ
**กรณี นศ เทียบโอน ควรชำระก่อนเพื่อทำเรื่องเทียบโอน
**หากต้องการใบเสร็จเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนหรือเบิกกับบริษัทกรุณาแจ้งใน Inbox และสลิป
(หากชำระเลยภาคที่จบ จะมีค่ารักษาสถานภาพ)
ช่องทางการชำระ
-3.1 แคชเชียเช็ค สั่งจ่าย"มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1"
นำเช็คมายื่นทางโครงการฯ วันทำเรื่องจบ

-3.2 โอน เลขที่ บช 050-311-295-179 ธ.ออมสิน
ส่งสลิปทางเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เรื่อง จบภาค.... (บันทึกช่วยจำว่า รหัสชื่อ ค่าเทอมสุดท้าย)
นศ บันทึกสลิปไว้ด้วย)

4.  นศ. ที่ต้องการ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ หรือ คำนำหน้าชื่อ 
ให้ทำการเปลี่ยนกับทางมหาลัยฯ (ที่ ตึก สวป. ชั้น 2)
ให้เรียบร้อย ก่อนยื่นเรื่องจบที่โครงการฯ **เวลาราชการ 
นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบพร้อมทำเรื่องจบ

- กรอกสภาวะผู้มีงานทำ
นศ ต้องทำก่อนยื่นเรื่องจบ

1. เช็คชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด >>> คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด 

2. ข้อมูลสภาวะผู้มีงานทำ >>  CLICK 
บันทึกหน้าจอ ข้อ 1 และ 2 ไว้เป็นหลักฐาน ว่า นศ กรอกข้อมูลแล้ว

- แบบฟอร์มทำเรื่องจบ Download
หรือรับที่โครงการฯ
        

1. แบบฟอร์มแจ้งจบ

2. แบบตรวจสอบครบหลักสูตร
*** นศ เทียบโอน กรอกข้อมูลตามเอกสารเทียบโอน
ที่โครงการฯ ถ่ายสำเนาให้ ณ วันปฐมนิเทศ ลงในแบบฟอร์มด้วย

>> รหัส 55-59

>> รหัส 60-64

>> รหัส 65-69

3. แบบรายงานตัวบัณฑิต

- เอกสารที่ใช้แนบ

1.ใบเช็คเกรด (100-200 บาท)
   **เมื่อได้รับแล้วตรวจชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สาขาวิชา
หากไม่ถูกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

**สามารถขอได้ที่ One Stop Service ตึก KLB 

2. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
    **ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถขอใบแทนได้ที่ One Stop Service ตึก KLB (10 บาท) 
**แจ้งกับเจ้าหน้าที่่ว่า ขอใบแทนบัตรนักศึกษา เพื่อทำเรื่องจบ

3 สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
         **สามารถขอได้ที่ One Stop Service 
ตึก KLB (10 บาท)

One stop service เปิดทำการ จ-ศ เวลา 9.00-15.30 น.

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (หน้า-หลัง)

5. รูปถ่ายสี สวมชุดครุยคณะบริหารธุรกิจ ขนาด 2 นิิ้ว 2 รูป
(ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ หรือรูปที่ Scan ด้วยคอมพิวเตอร์หรือรูปตัดต่อ)

6.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/คำนำหน้า / ยศ (ถ้ามี)

- สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอใบรับรองจบชั่วคราว

1. แบบฟอร์มใบรับรองจบชั่วคราว

เอกสารแนบ

2.ใบเสร็จการชำระเงินค่าใบรับรองจบชั่วคราว >>> ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดีชั้น 1
จำนวน 100-200* บาท**เวลาราชการ

3. รูปถ่าย (ชุดนักศึกษาเท่านั้น) 2 นิ้ว 2 รูป 
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 

  

 

 

 

 

      เกรดที่ได้ นศ ต้องจด ด้วยตนเอง ไว้เป็นหลักฐาน หากเกรดในระบบ e-service ผิดพลาดไม่ต้องกับผลสอบไม่ทางการ

      นศ สามารถแจ้งโครงการฯ เพื่อแก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก โครงการฯ ประกาศให้ตรวจสอบเกรดในระบบ

 

ภาค ผลสอบ
(ลบไฟล์เมื่อเปิดภาคใหม่)
ผลสอบซ่อม
>>  เกรดภาค 2 ปีการศึกษา 2566 ช่วง 1 >>1. ACC3240/3250 
(ประกาศแล้ว)  
--
  >>2. FIN3208 (ประกาศแล้ว) >>2. FIN3208 (15.3.66) 
 

>>3. RAM1112

/ENG1002

/ENG2002 (ประกาศแล้ว)

>>3. RAM1112/ENG1002/ENG2002 (29.3.67)

  >>4. THA1003 (ประกาศแล้ว) >>4. THA1003
  >>5. ACC3220 (ประกาศแล้ว)  >>5. ACC3220  (15.3.66) 
  >>6. MGT3101  (ประกาศแล้ว)  >>6. MGT3101 (28.3.67) 
  >>7. PSY1001/RAM1141 (ประกาศแล้ว)  --
 

>>8. RAM1212

/HPR1001

/LIS1001 (ประกาศแล้ว)

--
  >>9. ACC4209 
(ประกาศแล้ว) 
--
  >>10. FIN4213 >>10. FIN4213 (19.3.67) 
  >>11. LAW2116/2016/3015 
(ประกาศแล้ว) 
>>11. LAW2116/2016/3015 (28.3.67) 
  >>12. ACC2201 (ประกาศแล้ว) >>12. ACC2201 (ประกาศแล้ว) 
  >>13. ACC3205 (ประกาศแล้ว)  --
     
     
     
 >>  เกรดภาค 2 ปีการศึกษา 2566 ช่วง 2 1.ACC4203 (9.4.67) 1.ACC4203 (21.5.67) 
  2.FIN3211 (29.3.67)  2.FIN3211 (21.5.67) 
  3.ACC2202 (4.4.67) 3.ACC2202
  4.ACC4252 (9.4.67) 4.ACC4252 
  5.ACC3240/3250 (10.4.67)   --
  6.ECO1122/1102 (29.3.67)  --
  7.RAM1312 (29.3.67)   --
  8.ACC4200 (10.4.67)  8.ACC4200
  9.ACC4246 (29.3.67) 9.ACC4246
  10.FIN3205 (29.3.67)  10.FIN3205 (21.5.67) 
  11.RAM1201 (29.3.67)  11.RAM1201 (15.5.67) 
     
     
     
     

 

 

      เกรดที่ได้ นศ ต้องจด ด้วยตนเอง ไว้เป็นหลักฐาน หากเกรดในระบบ e-service ผิดพลาดไม่ต้องกับผลสอบไม่ทางการ

      นศ สามารถแจ้งโครงการฯ เพื่อแก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก โครงการฯ ประกาศให้ตรวจสอบเกรดในระบบ

ภาค ผลสอบ
(ลบไฟล์เมื่อเปิดภาคใหม่)
ผลสอบซ่อม
>>  เกรดภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ช่วง 1 >>1. ACC1101 **  --
  >>2. FIN4213 **   >>2. FIN4213 ** 
  >>3. MGT3102 ** --
  >>4. ACC4246  **  >>4. ACC4246** 
  >>5. LAW2116/2016/3015 **   >>5. LAW2116/2016/3015** 
  >>6. MGT2101 **  --
  >>7. RAM1103/THA1003  ** --
  >>8. ACC4252 **   >>8. ACC4252 ** 
  >>9. ECO1101/1121 **  --
  >>10. FIN3205  **  >>10. FIN3205 **
  >>11. RAM1131/INT1004 ** --
  >>12. ACC3211 **   --
  >>13. ACC4203 **  --
  >>14. DBC2101/ENS3202 **  >>14. DBC2101/ENS3202 ** 
  >>15. RAM1301 / RAM1000 ** --
     
 >>  เกรดภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ช่วง 2 >>1. ACC1102 **  >>1.ACC1102 ** 
  >>2. FIN3211 **   --
  >>3. MKT2101**  >>2.MKT2101 ** 
  >>4. MTH1103 **  -- 
  >>5. ACC3212 **  -- 
  >>6. ACC4203 **  >>6. ACC4203 ** 
  >>7. FIN2101 ** >>7. FIN2101 ** 
  >>8. ACC4209 **  >>8. ACC4209 ** 
  >>9. FIN3209 ** >>9. FIN3209 ** 
  >>10. MGT2102  **   --
  >>11. HRM2101 **  >>11. HRM2101 ** 
  >>12. ACC3205 ** -- 
  >>13. ACC4200 **  >>13. ACC4200 ** 
  >>14. MGT3101 **  >>14. MGT3101 ** 
     

Subcategories